ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 2745เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

รวมข้อสอบโปรแกรม  SPSS

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0

รวมข้อสอบโปรแกรม  SPSS

1.       โปรแกรมใดที่มีบางส่วนที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ 
ก.โปรแกรม MATHCAD                                  ข. โปรแกรม Macromedia Fireworks
ค. โปรแกรม Microsoft Excel                           ง. ข้อ และ ถูก

2.       ข้อใดคือความสามารถของโปรแกรม SPSS for Windows 
ก. การคำนวณค่าสถิติพื้นฐาน                           ข. การเรียงลำดับเนื้อหางานวิจัย
ค. การสรุปผลการวิเคราะห์                               ง. ถูกทุกข้อ

3.       ระยะทาง เช่น 10 กิโลเมตร, 20 กิโลเมตร จัดเป็นข้อมูล ระดับใด 
ก. Nominal Scale                                 ข. Ordinal Scale
ค. Interval Scale                                                  ง. Ratio Scale

4.       แฟ้มข้อมูลใดต่อไปนี้ที่โปรแกรม SPSS for Windows ไม่สามารถเรียกใช้งานได้ 
ก. แฟ้มข้อมูล Text                                               ข. แฟ้มข้อมูล Microsoft Excel
ค. แฟ้มข้อมูล Data base                                     ง. แฟ้มข้อมูล Microsoft InfoPath

5.       โปรแกรม SPSS for Windows ย่อมาจาก 
ก. Social Package for the Statistical Sciences
ข. Sciences Package for the Social Statistical 
ค. Statistical Package for the Social Sciences 
ง. Statistical Package for the Sciences Social 

6.       ในระยะเริ่มแรกโปรแกรม SPSS พัฒนาบนเครื่องประเภทใด 
ก. Minicomputer                                 ข. Microcomputer 
ค. Mainframe                                                       ง. Workstation

7.       ข้อใดไม่ใช่ นามสกุลของโปรแกรม SPSS for Windows 
ก. Spo                                                                    ข. sav
ค. Sct                                                                     ง. sbs 

8.       ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ก. BMDP                                                              ข. MINTIAB
ค. AMOS                                                              ง. SRS

9.       ตัวแปรแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
ก. 2 ประเภท คือ ตัวแปรทดลอง และตัวแปรที่ถูกกำหนด 
ข. 2 ประเภท คือ ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม
ค. 2 ประเภท คือ ตัวแปรเชิงปริมาณ และตัวแปรเชิงคุณภาพ 
ง. 3 ประเภท คือ ตัวแปรควบคุม ตัวแปรแทรกซ้อน ตัวแปรทดลอง 

10.    เมื่อต้องการสร้างและแก้ไขตัวแปรในโปรแกรม SPSS for Windows จะต้องทำงานในหน้าต่างใด 
ก. Data View                                                        ข. Variable View
ค. Data Editor                                                      ง. Variable Editor 

11.    โปรแกรม SPSS ย่อมาจากคำว่า..  
ก. Statistical Package for the Sciences Social
ข. Statistical Package for the Social Sciences
ค. Sciences Package for the Social Statistical
ง. Social Package for the Statistical Sciences

12.    ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ก. BMDP                                                              ข. MINTIAB
ค. GENSTAT                                                       ง. SRS.SAS

13.    ข้อใดคือความสามารถของโปรแกรม SPSS for Windows 
ก. คำนวณค่าสถิติพื้นฐาน                                  ข. สรุปผลการวิเคราะห์
ค. เรียงลำดับเนื้อหางานวิจัย                             ง. ถูกทุกข้อ 

14.    เมื่อต้องการกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม SPSS จะต้องกรอกในหน้าต่างใด 
ก. Data View                                                        ข. Data Editor
ค. Variable View                                 ง. Variable Editor

15.     เมื่อต้องการสร้างและแก้ไขตัวแปรในโปรแกรม SPSS จะต้องทำงานในหน้าต่างใด 
ก. Data View                                                            ข. Data Editor
ค. Variable View                                       ง. Variable Editor
 

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบฉบับเต็มครอบคลุมทุกเนื้อหา ราคา 399 บาท

ขั้นตอนที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ

สอบถามว่าจะมีข้อสอบของหน่วยงานและตำแหน่งที่ท่านจะสอบหรือไม่

โทร 083-1514162  หรือ  pizzapizza2521@hotmail.com

ถ้าเห็นแนวข้อสอบที่โพสไว้แสดงว่ามีข้อสอบนั้น ไม่ต้องถามให้ชำระเงินได้เลย


ขั้นตอนที่ 2  ชำระเงิน
การชำระค่าบริการโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร


 
ธนาคารกรุงไทย  สาขาบรบือ  ชื่อบัญชี นายนวพรรษ  พิมวิเศษ
เลขที่บัญชี 417-1-66086-6 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ขั้นตอนที่ 3 แจ้งเวลาการชำระเงินและแจ้งเมลของท่านมาที่ 083-1514162 
หากท่านไม่มีเมลกรุณายืมเมลเพื่อนก็ได้ครับ

ขอให้ทุกท่านสอบผ่านและร่ำรวยๆ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้