ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 1228เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

รวมข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน  ศอบต.

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
— ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2012-11-17) —

รวมข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน  ศอบต.

1.       สำนักงานมีบทบาทต่อผู้บริหารในด้านใดบ้าง
          ก.   การบังคับบัญชา                                                                 ข.    การประสานงาน
          ค.   การควบคุมงาน                                                                   ง.    ถูกหมดทุกข้อ
          คำตอบ   ง.  ถูกหมดทุกข้อ
2.       การจัดการคือ การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่
          คน เงิน วัสดุ เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นคำพูดของ
          ก.   ศาสตราจารย์ฮาโรล  คูนส์                                               ข.    ศาสตราจารย์ ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเซอร์
          ค.   ศาสตราจารย์สมศักดิ์  ชูโต                                              ง.    ศาสตราจารย์ บุญสม  มาติน
          คำตอบ   ก.  ศาสตราจารย์ ฮาโรล  คูนส์
3.       นโยบายคืออะไร
          ก.   แนวทางถือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย                      ข.    วัตถุประสงค์ขององค์การ
          ค.   โครงการต่างๆขององค์การ                                             ง.    การกำหนดรายละเอียดของงาน
          คำตอบ   ก.  แนวทางถือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน  ศอ.บต.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ถาม - ตอบ พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
ข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน 
แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน


ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
    thai4563@gmail.com     หรือ     083-1514162

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
- ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 871-2-15489-7  สาขาเซนทรัลพลาซา ขอนแก่น  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ
- ธนาคารกรุงไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 417-1-66086-6  สาขาบรบือ  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
            แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF  

เข้าดูเว็บ  http://www.testthai.net
ขอให้ท่านประสบแต่ความสำเร็จทุกประการ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้