ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 2119เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

รวมแนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
รวมแนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบ
พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
     
1. พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  บังคับใช้เมื่อใด

ก. 28 พฤษภาคม 2535 ค. 18 พฤษภาคม 2553

ข. 18 พฤษภาคม 2535 ง. 28 พฤษภาคม 2553

ตอบ  ก. 28 พฤษภาคม 2535

มาตรา พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


2. ใครคือผู้ลงนามผู้รับสนองพระบรมราชโองการในพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 

ก. อานันท์ปันยารชุน ค.อานันท์ ปันยารชุน

ข. พลเอก สุจินดา คราประยูร ง. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

ตอบ  ก. อานันท์ ปันยารชุน


3. ข้อใด ที่ พรบ. นี้ได้เปลี่ยนมาเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก. กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ค. กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ง. กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ตอบ  ค. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


4. ตามพรบ.นี้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายความว่าอย่างไร

ก. ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ

ข. ค่ามาตรฐานคุณภาพสัตว์ พืช

ค. ดุลยภาพของธรรมชาติอันได้แก่ สัตว์ พืช

ง. ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำอากาศ เสียง และ สภาวะอื่นๆ

ตอบ ง. ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง และสภาวะอื่นๆ

มาตรา ในพระราชบัญญัตินี้

 “มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง และ สภาวะอื่นๆของสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับควบคุมมลพิษ

แนวข้อสอเกี่ยวกับควบคุมมลพิษ

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

- แนวข้อสอบภาษาไทย

- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

- แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

- แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

- คำถามเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม

- ระเบียบการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ความรู้พื้นฐานมลพิษสิ่งแวดล้อม

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน

ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ

    thai4563@gmail.com     หรือ     083-1514162

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
- ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 871-2-15489-7  สาขาเซนทรัลขอนแก่น  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ
- ธนาคารกรุงไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 417-1-66086-6  สาขาบรบือ  นายนวพรรษ  พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.+แจ้งอีเมลที่จะให้ส่งข้อสอบไปให้ครับ
            แจ้งเมลโดยการ ส่ง SMS มาที่ 083-1514162 หรือส่งเมลมาที่ Thai4563@gmail.com

เข้าดูเว็บ  http://www.testthai.net/read.php?tid=6557
ขอให้ท่านประสบแต่ความสำเร็จทุกประการ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้