ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์
admin ออฟไลน์
UID: No.1
โพส: 1069 (4)
จิตพิสัย:  0 แต้ม ชำระเงิน
1069
941
32
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2014-12-06
ใช้งานล่าสุด: 2015-10-06

แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์

วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกติองที่สุดเพียงข้อเดียว

1.คอมพิวเตอร์ สามารถใช้คิดคำนวณเหมือนเครื่องคิดเลขโดยทั่วไปเหมือนกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้

. เลือก start – program - Accessories                                        

. เลือก start – program – Accessories - Paint

.เลือก start – program – Accessories - Calculator                                 

. เลือก start – program – Accessories – Scientific

2. โปรแกรม Notepad เป็นโปรแกรมใช้ทำงานอย่างไร

. เป็นโปรแกรมการสร้างเอกสารพื้นฐาน                                  

. การสร้างเอกสารสำหรับสร้างตาราง

. เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างและเปิดเอกสารธรรมดา

. ถูกทุกข้อ

3. Internet หมายถึงอะไร

. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในระยะใกล้ๆ                                 

. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วประเทศ

. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกันภายในประเทศ                                             

. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อภายในประเทศ

4. www ย่อมาจากอะไร

. World Wide Web                                         .  World Wide Web

. Word Wlde Web                                           .  Word Wlde Web

5. ข้อใดคือความหมายของ www

. เป็น URL ของอินเตอร์เน็ต                                        

. เป็นบริการหนึ่งในอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการข้อมูล

. เป็น IP Address ของระบบ

. เป็นบริการ search ข้อมูล

6. ข้อใดเป็นความหมายของ Web Site

. แหล่งที่เก็บข้อมูลเอกสารสื่อประสมต่างๆ                                              

. แหล่งบริการข้อมูล

. หน้าหลักของเว็บ

. การเชื่อมโยงข้อมูล

 

7. ข้อใดคือความหมายของ Web Page

. เอกสารแต่ละหน้า                                        

. หน้าหลักของเว็บไซต์

. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร

. หน้าแรกของเอกสาร

8. ข้อใดคือความหมายของ Home page

. หน้าหลักของอินเตอร์เน็ต                                          

. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร

. แหล่งบริการข้อมูล                                       

. หน้าหลักของเว็บไซต์

9. ข้อใดไม่ใช่ Web Browser

. Prblisher                                                          . Netscape Navigator

. Internet Explorer                                          . ไม่มีข้อถูก

10.   IP Address  คืออะไร

การส่งจดหมายที่ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต                                              

. หน้าแรกของเว็บไซต์

. ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่เป็นตัวเลข                                     

. ที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์

11.  Web board คืออะไร

. การฝากข้อความหรือคำถามไว้ เมื่อมีผู้เข้ามากก็เสนอความคิดเห็นหรือตอบบน Internet            

. การฝากข้อความหรือคำถามผ่านโทรศัพท์

. การฝากข้อความหรือคำถามผ่านโปรแกรม

. ไม่มีข้อถูก

12. ข้อใด กล่าวถึงระบบเครือข่ายได้ถูกต้อง

. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน                                         

. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ

. การส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์

. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 2 เครื่องเข้าด้วยกัน

13. เซิร์ฟเวอร์ (Server) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

. Host                                                                  ข.  Client

. TCP/IP                                                            . ISP

14. โปรแกรมที่ต่อต้านไวรัส คือ

. Trojan horse                                                   . Worm

. Vaccine                                                            . DES

15. ความผิดพลาดจากระบบงานที่ทำด้วยคอมพิวเตอร์นั้นสาเหตุใดสูงที่สุด

.  ข้อมูล                                                              ข. จากการออกแบบระบบผิดพลาด

. การออกแบบโปรแกรม                 . จากผู้บริหารไม่ให้ความร่วมมือ

16. ลักษณะใดต่อไปนี้ไม่จัดว่าเป็นการทำอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

                ก. การโจรกรรมข้อมูลในระบบ                                      

. การสร้างไวรัสคอมพิวเตอร์เพื่อทำลาย

. การโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของคนอื่นมาสู่บัญชีของลูก

. การใช้ Application Software

17. สิ่งใดต่อไปนี้ข้อใดที่มิใช้ความผิดทางกฎหมายที่เกิดขึ้นทางคอมพิวเตอร์

. การคิดแล้วทำธุรกิจ E- cornmerce โดยไม่จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์                                    

. การแอบนำ Password ของเพื่อนเพื่อใช้คอมพิวเตอร์

. การซื้อ Software Windows จากผู้ขายที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งาน

. การขอลิขสิทธิ์การใช้ Software 1 ระบบจาก Microsoft แล้วนำมาใช้ทั้งบริษัท

18. กฎหมายที่กำหนดโทษอาญาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ คือ

. ประมวลกฎหมายอาญา                                               

. พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

พระราชบัญญัติปราบปรามการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์

. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

19. หน่วยงานใดของคอมพิวเตอร์มีลักษณะการทำงานคล้ายกับสมองของมนุษย์

. หน่วยประมวลผล                                          . หน่วยรับข้อมูล

. หน่วยความจำ                                                 . หน่วยแสดงผล

20. คอมพิวเตอร์ยุคใด ใช้วงจร ไอซี (Integrated Circuit ) เป็นหลัก

. คอมพิวเตอร์ยุคแรก                                       . คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2

. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3                                        . คอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน

21. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า notebook จัดว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทใด

. Super Computer                                            .  Mainframe Computer

. Mini Computer                                              . Micro  Computer

 

22. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Workstation เหมาะกับการใช้งานด้านใด

. เป็นคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานสำหรับบุคคลทั่วไป                                    

. เหมาะกับงานที่ซับซ้อน เช่น งานกราฟิก งานด้านวิทยาศาสตร์

. เหมาะกับงานระบบเครือข่าย

. เหมาะกับงานเกี่ยวกับการคำนวณที่ซับซ้อน

23. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเบื้องต้น

. จอภาพ                                                             .  คีย์บอร์ด

เครื่องพิมพ์                                                    . เคส

24. อุปกรณ์ที่ช่วยในการสำรองไฟฟ้าเวลาไฟดับหรือไฟตก เรียกว่าอะไร

. Power Supply                                                                . Monitor

.UPS                                                                   . Case

25. หน่วยความจำในข้อใดมีความจุมากที่สุด

. Kilobyte : KB                                                                . Megabyte : MB

. Gigabyte : GB                                               . Terabyte : TB

26. หน่วยความจำประเภทใด มีความจุมากที่สุด

. SDRAM                                                          . Hard Disk

.  CD-ROM Disk                                             . Floppy Disk

27. อุปกรณ์ในข้อใด ถือว่าเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง

.  เมาส์ (Mouse)                                               . คีย์บอร์ด (Keyboard)

. เครื่องพิมพ์ ( Printer)                                   . แผ่นสัมผัส ( Touchpad)

28. การเชื่อมกล้องถ่ายรูปเข้ากับคอมพิวเตอร์ ต้องต่อกับพอร์ตใด

. USB Port                                                        Parallel Port

. VGA Port                                                      . Serial Port

29. ข้อใดเป็นส่วนประกอบภายในคอมพิวเตอร์

. จอภาพ (Monitor )                                        . เคส ( Case)

. คีย์บอร์ด (Keyboard)                                    . ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk)

30. ข้อใดไม่เป็นส่วนประกอบภายนอกคอมพิวเตอร์

. เมาส์ (Mouse)                                                                . ลำโพง  ( Speaker)

. เครื่องไฟสำรอง ( UPS)                               . แรม (Ram)

 

 

31. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

.  หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit หรือ CPU ) เป็นส่วนประกอบภายใน

      คอมพิวเตอร์                

. เมนบอร์ด (Mainboard ) คือแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์

. พาเวอร์ซัปพลาย (Power Supply ) เป็นอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า                                            

. บัส (BUS) ทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลจาดอุปกรณ์ต่างๆกับหน่วยความจำ

32. ส่วนใดที่ทำหน้าที่ต่อโมเด็มของโทรศัพท์มือถือเข้ากับคอมพิวเตอร์ เพื่อเล่นอินเตอร์เน็ตได้

.  Port                                                                 . Bluetooth

. Bus                                                                    . PC card

33. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ต่อพ่วง

. Printer                                                              . Scanner

. Monitor                                                           . Modem

34. คอมพิวเตอร์ มาจากภาษาลาตินซึ่งเดิมเขียนอย่างไร

. compute                                                           . computare

. computer                                                         . computary

35. คอมพิวเตอร์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. . 2525 ให้ความหมายว่าอย่างไร

. เครื่องคณิตกรณ์สมองกล                                            

. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ทำงานแทนมนุษย์

. อุปกรณ์ที่ใช้แก้ปัญหาต่างๆทั้งง่ายและซับซ้อนที่สะดวกและรวดเร็ว

. เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์

36. องค์ประกอบพื้นฐานหลักของการทำงานของคอมพิวเตอร์คือข้อใด

.  Input storage Output                                  . Input Manage Analyze

.  Input Process Output                                  . ถูกทุกข้อ

37. ข้อใดไม่ใช่ การประมวลผลข้อมูล ของการทำงานในระบบคอมพิวเตอร์

.การนำข้อมูลมาหาผลรวม                             . การแสดงข้อมูลทางจอภาพ

. การหาค่ามากที่สุดของข้อมูล                       . การจัดกลุ่มข้อมูล

38. ข้อใดกล่าวถึง ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ทั้ง 4 ประการ

. หน่วยเก็บ ความเร็ว อัตโนมัติ น่าเชื่อถือ                 

. หน่วยเก็บ ฉลาด อัตโนมัติ  พิสูจน์ได้

. ความเร็ว  ความจุ  ความฉลาด  การวิเคราะห์

. ความจุ อัตโนมัติ ความทน ความประหยัด

39. ลักษณะเด่นข้อใด ที่มนุษย์เป็นผู้กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์โดยตรง

. ความเร็ว                                                           . หน่วยเก็บ

ความน่าเชื่อถือ                                              . ความเป็นอัตโนมัติ

40. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในทางธุรกิจ

. การรับออกแบบเขียนแบบโปรแกรม                                        

. การจองตั๋วเครื่องบิน

. การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร             

. การจัดทำเอกสารและบัญชี


คลิกถูกใจเพจ เพื่อรับแนวข้อสอบ พนักงานธุรการโรงเรียน


admin ออฟไลน์
UID: No.1
โพส: 1069 (4)
จิตพิสัย:  0 แต้ม ชำระเงิน
1069
941
32
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2014-12-06
ใช้งานล่าสุด: 2015-10-06

ข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ข้อ พร้อมเฉลย

1. คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก.  ระบบโปรแกรมการทำงาน
ข.  การคำนวณ
ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
ง.   อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้น

2. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ข.  การคำนวณ
ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน

3. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
ข.  โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
 ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม  
ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน

4. RAM คืออะไร
ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
ข.  หน่วยความจำเสมือน
ค.  หน่วยความจำที่ทำงานแทนเมนบอร์ด
ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้

5. ROM คืออะไร
ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
ข.  หน่วยความจำเสมือน
ค.  หน่วยความจำที่ทำงานแทนเมนบอร์ด
ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้

6. ข้อมูล คืออะไร
ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
ข.  ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
ค.  ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ 
ง.   ผลลัพท์ของการทำงาน

7. ข้อมูลสารสนเทศ คืออะไร
ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้    
ข.  ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
ค.  ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ
ง.   ผลลัพท์ของการทำงาน

8. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก.  Microsoft Windows98
ข.  Microsoft Windows ME
ค.  Microsoft Windows XP
ง.  Microsoft Office

9. MOUSE คืออะไร
ก.  เครื่องพิมพ์
ข.  อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล เพื่อให้เราสามารถป้อนคำสั่งต่าง ๆ ได้
ค.  อุปกรณ์สื่อสาร
ง.  อุปกรณ์แสดงผล

10. คำสั่งใดที่ใช้ในการลบไฟล์
ก.  Delete        
ข.  Rename
ค.  Open
ง.  Save

11. คำสั่งใดที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อไฟล์
ก.  Delete
ข.  Rename
ค.  Open
ง.  Save

12. คำสั่งใดที่ใช้ในการเปิดใช้งานไฟล์
ก.  Delete
ข.  Rename
ค.  Open     
ง.  Save

13. คำสั่งใดที่ใช้ในการเปิดบันทึกไฟล์
ก.  Save 
ข.  Rename
ค.  Open
ง.  Delete

14. โปรแกรมใดที่ใช้ในการวาดภาพ และตัดต่อภาพเบื้องต้น
ก.  NotePad
ข.  ScanDisk
ค.  Paint   
ง.  WordPad

15. โปรแกรมใดที่ใช้ในการดูหนัง ฟังเพลงเบื้องต้น
ก.  NotePad                          
ข.  Media Player
ค.  Paint
ง.  WordPad

16. โปรแกรมใดที่ใช้ในการดูเอกสารข้อความเบื้องต้น
ก.  Access
ข.  Media Player
ค.  Paint                               
ง.  WordPad

17. อินเตอร์เน็ต คืออะไร
ก.  ระบบเมนเฟรม                        
ข.  ระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก
ค.  ระบบเครือข่ายเดี่ยว
ง.  ระบบไมโครคอมพิวเตอร์

18. WWW ย่อมาจากอะไร
   ก.  World Wide Web       
ข.  World War Web
ค.  World Wan Web
ง.  World Wide Wan

19. อีเมลล์ (E-mail) คืออะไร
ก. โปรแกรมดูภาพ
ข. โปรแปรมรับส่งแฟกซ์
ค. โปรแกรมทำงานอินเตอร์เน็ต          
ง.  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสื่อสารกันทางอินเตอร์เน็ต

20. Down Load  คืออะไร
ก. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายมายังเครื่องส่วนบุคคล
ข. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคล
ค. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุคคลไปยังเครื่องแม่ข่าย
ง.  การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย

admin ออฟไลน์
UID: No.1
โพส: 1069 (4)
จิตพิสัย:  0 แต้ม ชำระเงิน
1069
941
32
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2014-12-06
ใช้งานล่าสุด: 2015-10-06

ข้อ 1. คำสั่งที่ใช้ในการค้นหา คือคำสั่งใด
        ก. Ctrl + A = Select All (เลือกทั้งหมด)
        ข. Ctrl + F = Find (ค้นหา)
        ค. Ctrl + C = Copy (คัดลอก)
        ง. Ctrl + V = Past (วาง)
ข้อ 2. Control Bar หมายถึง
        ก. สำหรับแสดงชื่อของแฟ้มเอกสาร //Title Bar
        ข. เป็นตัวบอกสถานการณ์ทำงานของเอกสารที่ทำงานอยู่ในขณะนั้น //Status Bar
        ค. เป็นพื้นที่ใช้สำหรับสร้างงานเอกสาร //Document Windows
        ง. ใช้สำหรับ ยุบ, ย่อ, ขยาย, ปิดหน้าการทำงานของโปรแกรม //Control bar (แถบควบคุม)
ข้อ 3. การสร้างตารางแบบธรรมดา โดยใช้แถบเมนู มีขั้นตอนอย่างไร
        ก. Table---> Draw Table          
        ข. Table---> Insert --->Table
        ค. Table---> Table AutoFormat
        ง. Table--->Select --->Table  
ข้อ 4. การบันทึกเอกสารใหม่ที่ไม่เคยบันทึก มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร
        ก. File ---> Save // บันทึก = ปกติไฟล์ที่ยังไม่เคยบันทึกทำแบบนี้จะเหมือนกับ Save As
        ข. File ---> Save as // บันทึกเป็น = บันทึกเป็นไฟล์ชื่อใหม่ หรือเปลี่ยน Type ของไฟล์เป็นสกุลอื่น หรือเปลี่ยนเวอร์ชั่นเพื่อให้เปิดกับโปรแกรมอื่นได้
        ค. File ---> Save for web // บันทึกเป็นเวบเพจเพื่อให้เปิดกับโปรแกรม Browser ต่างๆ ได้
        ง. File ---> Save all //ไม่มีอ่ะ
ข้อ 5. Ctrl+P คำสั่งบนคีย์บอร์ดหรือฟังก์ชั่นคีย์ที่ใช้แทนเมาส์ หมายถึงอะไร
        ก. พิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ ----> Ctrl+P
        ข. เปิดแฟ้มเอกสาร ----------------> Ctrl+O
        ค. สร้างแฟ้มเอกสารใหม่ ------------> Ctrl+N หรือ Ctrl+Enter
        ง. ทำตัวอักษรตัวขีดเส้นใต้ ----------> Ctrl+U
ข้อ 6. การบันทึกเอกสารโดยการกำหนดตำแหน่งที่ต้องการ มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร
        ก. File --> Save
        ข. File --> Save as
        ค. File --> Save for web
        ง. File --> Save all
ข้อ 7. การ กดปุ่ม Delete คือการลบตัวอักษรแบบใด
        ก. เพื่อลบตัวอักษรทั้งบรรทัด  
        ข. เพื่อลบตัวอักษรตัวที่อยู่ท้ายสุดของบรรดทัดนั้น
        ค. เพื่อลบตัวอักษรที่อยู่หน้า Cursor // Back Space
        ง. เพื่อลบตัวอักษรที่อยู่หลัง Cursor //Deleate
ข้อ 8. แถบสถานะ Status Bar มีหน้าที่อะไร
        ก. ส่วนแสดงคำสั่งทั้งหมดที่ใช้ในการทำงาน // Menu Bar
        ข. สำหรับแสดงชื่อของแฟ้มเอกสาร //Title Bar
        ค. เป็นตัวบอกสถานะการทำงานของเอกสารที่ทำงานอยู่ในขณะนั้น //Status Bar
        ง. ใช้สำหรับ ยุบ, ย่อ, ขยาย, ปิดหน้าการทำงานของโปรแกรม //Control Bar
ข้อ 9. ส่วนของไอคอนคำสั่งที่ใช้บ่อยแบ่งเป็นส่วนๆ ตามการใช้งาน รียกว่าอะไร
        ก. Document Windows
        ข. Title Bar
        ค. Tool Bar //อันนี้
        ง. Control Bar
ข้อ 10. ถ้าเราต้องการเปลี่ยนภาษาระหว่างพิมพ์ ต้องกดที่ปุ่มใด
        ก. Alt
        ข. Shift
        ค. ~ //สลับโหมดภาษา
        ง. Esc
ข้อ 11. save ต่างหรือเหมือนกับ save as อย่างไร
        ก. save as การบันทึกเอกสารเก่าที่เคยบันทึกแล้ว //ถูก
        ข. save การบันทึกเอกสารเก่าที่เคยบันทึกแล้ว //ผิด
        ค. save as การบันทึกเอกสารโดยการกำหนดตำแหน่งที่ต้องการ //ถูก
        ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค //ผิดโดย Default  (ผิดโดยปริยาย)
ข้อ 12. การใส่หรือแทรกข้อความศิลป์ เพื่อความสวยงามให้กับเอกสาร มีขั้นตอนการเรียกใช้อย่างไร
        ก. แทรก ---> รูปภาพ --->WordArt //ทำข้อความศิลป์ ให้โค้งงอมีเงาไล่โทนสี
        ข. แทรก ---> รูปภาพ --->ภาพตัดปะ //เหมือนข้อ ง.
        ค. แทรก ---> รูปภาพ --->จากแฟ้ม //เอาภาพจากแฟ้มอื่นๆ
        ง. แทรก ---> รูปภาพ --->Clip Art //เอาภาพจากแฟ้มที่มากับโปรแกรม Word
ข้อ 13. การสร้างเอกสารหน่าใหม่ มีขั้นตอนการสร้างอย่างไร
        ก. File --->New --->Open //สร้างไฟล์ใหม่แล้วจะเปิดไฟล์อื่นอีก
        ข. File ---> Open--->New //เปิดไฟล์แล้วสร้างไฟล์ใหม่อีก
        ค. File ---> New  //สร้างไฟล์ใหม่
        ง. File ---> Open //เปิดไฟล์เก่าหรือไฟล์อื่น
ข้อ 14. การสร้างแถบสีให้ครอบคลุมบริเวณที่ต้องการ แล้วนำไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการ คือวิธีการใด
        ก. วาง(Paste)
        ข. คัดลอก(Copy)
        ค. บันทึก (Save)
        ง. แก้ไข (Edit)
//หลังจากทำแถบสีแล้ว ก็ต้อง คัดลอก (Copy) ก่อนเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการวางแล้วจึงคลิก วาง (Past) ไม่งั้นก็ไม่รู้จะวางอะไร น่าจะตอบ คัดลอก (Copy) เห็นด้วยม่ะ
ข้อ 15. การใส่ (แทรก) สัญลักษณ์มีขั้นตอนการทำอย่างไร
//สัญลักษณ์ คือ เครื่องหมายจำพวก ซิกม่า ยูเนี่ยน แอมแปร์ อินฟินิตี้ อินเตอร์เกรท มากกว่าเท่ากับ คูณ หาร ราก เยน จำพวกนี้
        ก. คลิกเลือกที่เมนู แทรก(Insert) ---> สัญลักษณ์พิเศษ(Symbol...) //ถูก
        ข. คลิกเลือกที่เมนู สัญลักษณ์พิเศษ(Symbol...) ---> แทรก(Insert) //ไม่มี Symbol เป็นเมนูย่อยของ Insert
        ค. คลิกเลือกที่เมนู แทรก(Insert) ---> รูปภาพ(Picture) //ในนี้ไม่มีสัญลักษณ์พิเศษมีแต่ภาพ
        ง. คลิกเลือกที่เมนู รูปภาพ(Picture)---> แทรก(Insert) //ไม่มี Picture เป็นเมนูย่อยของ Insert
ข้อ 16. การใส่เลขหน้าให้กับเอกสารมีขั้นตอนการทำอย่างไร
        ก. คลิกเลือกที่เมน Tools --->AutoSummarize //สรุปอัตโนมัติ
        ข. คลิกเลือกที่เมนู Format---> Insert //Format และ Insert เป็นเมนูหลักทั้งคู่ Insert ไม่ใช่เมนูย่อยของ Format
        ค. คลิกเลือกที่เมนู Page Number---> Insert //ไม่มี Page Number เป็นเมนูย่อยของ Insert
        ง. คลิกเลือกที่เมนู Insert ---> Page Number //ถูก
ข้อ 17. Formatting Toolbar หมายถึง
        ก. เครื่องมือในส่วนของแบบจัดรูปแบบ //ถูก จัดเป็น ToolBar ชนิดหนึ่ง จากหลายๆ ชนิด เช่น Table and Border Toolbar, Picture Toolbar จัดรูปแบบตัวอักษร ขนาด ตัวหนา ตัวเอียง
        ข. เครื่องมือในส่วนของแบบมาตรฐาน //สร้าง เปิด บันทึก พิมพ์ คัดลอก วาง ตัด ทำซ้ำ(Undo) เลิกทำ (Reundo)
        ค. ส่วนประกอบของโปรแกรม // ส่วนประกอบของโปรแกรม ส่วนประกอบคือ  Title Bar, Menu Bar, ToolBar, Status Bar, Document Windows, Control Bar และ Scroll Bar
        ง. แสดงสถานะเอกสารที่กำลังพิมพ์ว่าเป็นชนิดของอะไร //ไม่รู้ แต่ไม่ตอบข้อนี้แน่
ข้อ 18. Ctrl+U คือคำสั่งใด
        ก. ทำตัวอักษรตัวเอียง //Ctrl+I
        ข. ทำตัวอักษรตัวหนา //Ctrl+B
        ค. สร้างแฟ้มเอกสารใหม่ //Ctrl+N หรือ Ctrl+Enter
        ง. ทำตัวอักษรตัวขีดเส้นใต้ //Ctrl+U
ข้อ 19. แถบชื่อเรื่อง Title Bar มีหน้าที่อะไร
        ก. ส่วนแสดงคำสั่งทั้งหมดที่ใช้ในการทำงาน //Menu Bar
        ข. สำหรับแสดงชื่อของแฟ้มเอกสาร //Title Bar
        ค. เป็นตัวบอกสถานะการทำงานของเอกสารที่ทำงานอยู่ในขณะนั้น //Status Bar
        ง. ใช้สำหรับ ยุบ, ย่อ, ขยาย, ปิดหน้าการทำงานของโปรแกรม //Control Bar
ข้อ 20. Back Space คือการลบด้วยวิธีใด
        ก. เพื่อลบตัวอักษรทั้งบรรทัด
        ข. เพื่อลบตัวอักษรที่อยู่หลัง Cursor
        ค. เพื่อลบตัวอักษรที่อยู่หน้า Cursor
        ง. เพื่อลบตัวอักษรตัวที่อยู่ท้ายสุดของบรรดทัดนั้น
//ไปดูข้อ 7.
ข้อ 1. เราเรียกตัวที่แสดงสถานะการทำงาน เช่น การกด Numlock และแสดงผลรวมจากกลุ่มตัวเลขที่เลือก ว่าอะไร
        ก. Menu bar
        ข. Worksheet
        ค. Status bar
        ง. Formula bar
ข้อ 2. การแก้ไขข้อมูลในกรณีที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วและข้อมูลมีควา มยาวมาก วิธีการแก้ไขให้กดปุ่มใด
       ก. F1
       ข. F2
       ค. F4
       ง. F10
ข้อ 3. อินเตอร์เน็ต คือ อะไร
       ก. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างกว้างขวาง
       ข. การเชื่อมต่อผ่านผู้ให้บริการร่วมกับสายสัญญาณความเร
       ค. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่...
       ง. เลขหมายประจำเครื่อง หรือที่เราเรียกกันว่า IP Addre...
ข้อ 4. ระดับความสำคัญของ Operatorข้อใดถูกต้องที่สุด(เรียงจาก1-7)
       ก. - , % , ^ , * และ / , + และ - , & , = < > <= => <>
       ข. - , % , ^ , + และ - , * และ / , = < > <= => <>
       ค.  - , = < > <= => <> , ^ , * และ / , + และ - , & , %
       ง. - , & , % , ^ , * และ / , + และ - , = < > <= => <>
ข้อ 5. กราฟวงกลมเหมาะสำหรับข้อใด
       ก. แสดงความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลใดๆ (ที่ประกอบไปด้วย ค่าสูงสุด, ต่ำสุดและค่าอื่นๆ ) ณ แต่ละจุดของเวลาภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยมากมักใช้กับราค าหุ้นเพราะสามารถแสดงราคาสูงสุด - ต่ำสุด และราคาปิดได้ดี
       ข. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข 2 กลุ่ม เพื่อการวิเคราะห์แบบเชิงเส้น ( linear regression ) หรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขหลายชุด เพื่อดูการแบ่งช ่วงหรือจับกลุ่มของข้อมูล
       ค. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแต่ละค่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหม ด
       ง. เปรียบเทียบข้อมูลเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนมักใช้กับจำนวนของ สิ่งต่างๆ เช่น จำนวนเงิน จำนวนคน
ข้อ 6. ไอคอนที่เป็นรูปกรรไกรคือคำสั่งใด
       ก. Copy
       ข. Delete
       ค. Cut
       ง.  Paste
ข้อ 7. คำสั่งในการปิดสมุดทำงานคือข้อใด
       ก. File+New
       ข. File+Open
       ค. File+Close
       ง. File+Exit
ข้อ 8. ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูล โดยใช้คำสั่งจากเมนู ต้องเลือกเมนูใด
       ก. File
       ข. Edit
       ค. Format
       ง. Help
ข้อ 9. ในกรณีที่ผู้ใช้ยังไม่ได้จัดเก็บสมุดงาน โปรแกรมจะตั้งชื่อให้ว่าอะไร
       ก. Doc 1
       ข. Book 1
       ค. Presentation 1
       ง. โปรแกรมจะไม่ตั้งชื่อให้ใช้ต้องตั้งชื่อเอง
ข้อ 10. แถบเครื่องมือที่เป็นปุ่มคำสั่งที่ช่วยให้การทำงานเร็วขึ้น เราเรียกว่าอะไร
       ก. Tool bar
       ข. Formula bar
       ค. Task pane
       ง. Menu bar
ข้อ 11. การคัดลอกข้อมูลโดยใช้เมาส์ ต้องปฏิบัติอย่างไร
       ก. เลื่อนเมาส์ไปมุมบนซ้ายรอจนตัวชี้เมาส์เป็นเครื่องหมายกากบาท
       ข. เลื่อนเมาส์ไปมุมบนขวารอจนตัวชี้เมาส์เป็นเครื่องหมายกากบาท
       ค. เลื่อนเมาส์ไปมุมล่างซ้ายรอจนตัวชี้เมาส์เป็นเครื่องหมายกากบาท
       ง. เลื่อนเมาส์ไปมุมล่างขวารอจนตัวชี้เมาส์เป็นเครื่องหมายกากบาท
ข้อ 12. บริเวณที่ใช้พิมพ์สูตร,ใส่ข้อมูล,แก้ไขข้อมูลและใช้แสดงสูตรหรื อข้อมูลในเซลล์
       ก. Formula bar
       ข. Worksheet
       ค. Menu bar
       ง. Title bar
ข้อ 13. ในการเลือกข้อมูล ถ้าผู้ใช้คลิกแถวที่ 1 และลากไปถึงแถวที่ 2 แสดงว่าอะไร
       ก. เลือกแถวที่ 1 ทั้งแถว
       ข. เลือกแถวที่ 1 และ 2 เฉพาะคอลัมน์แรก
       ค. เลือกแถวที่ 2ทั้งแถว
       ง. เลือกแถวที่ 1 และ 2 ทั้งแถว
ข้อ 14. กราฟหุ้น (stock ) เหมาะสำหรับข้อใด
       ก. แสดงความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลใดๆ (ที่ประกอบไปด้วย ค่าสูงสุด, ต่ำสุดและค่าอื่นๆ ) ณ แต่ละจุดของเวลาภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยมากมักใช้กับราค าหุ้นเพราะสามารถแสดงราคาสูงสุด - ต่ำสุด และราคาปิดได้ดี
       ข. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข 2 กลุ่ม เพื่อการวิเคราะห์แบบเชิงเส้น ( linear regression ) หรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขหลายชุด เพื่อดูการแบ่งช ่วงหรือจับกลุ่มของข้อมูล
       ค. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแต่ละค่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหม ด
       ง. เปรียบเทียบข้อมูลเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนมักใช้กับจำนวนของ สิ่งต่างๆ เช่น จำนวนเงิน จำนวนคน
ข้อ 15. ลักษณะของงานในข้อใด ที่เหมาะกับโปรแกรม Microsoft Excel
        ก. คำนวณ
        ข. สร้างแบบฟอร์มต่าง ๆ
        ค. สร้างแผนภูมิ
        ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 16. ชนิดของข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel มีกี่ชนิด
        ก. 2 ชนิด
        ข. 3 ชนิด
        ค. 4 ชนิด
        ง. 5 ชนิด
ข้อ 17. พื้นที่ทำงานที่เราใช้กรอกข้อมูลต่างๆลงไปจะมีลักษณะเป็นช่องตา รางเราเรียกว่าอะไร
        ก. Title bar
        ข. Worksheet
        ค. Tool bar
        ง. Formula bar
ข้อ 18. กราฟแท่งแนวตั้งเหมาะสำหรับข้อใด
        ก. แสดงความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลใดๆ (ที่ประกอบไปด้วย ค่าสูงสุด, ต่ำสุดและค่าอื่นๆ ) ณ แต่ละจุดของเวลาภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยมากมักใช้กับราค าหุ้นเพราะสามารถแสดงราคาสูงสุด - ต่ำสุด และราคาปิดได้ดี
        ข. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข 2 กลุ่ม เพื่อการวิเคราะห์แบบเชิงเส้น ( linear regression ) หรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขหลายชุด เพื่อดูการแบ่งช ่วงหรือจับกลุ่มของข้อมูล
        ค. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแต่ละค่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหม ด
        ง. เปรียบเทียบข้อมูลเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนมักใช้กับจำนวนของ สิ่งต่างๆ เช่น จำนวนเงิน จำนวนคน
ข้อ 19. นามสกุลของสมุดงานในโปรแกรม Excel คืออะไร
        ก. doc
        ข. ppt
        ค.  xls
        ง. db
ข้อ 20. หน้าต่างที่เราใช้แสดงคำสั่งสำหรับการทำงานบางอย่าง เช่น สร้างเวิร์กบุ๊คใหม่ แทรกรูปคลิปอาร์ต
        ก. Status bar
        ข. Formula bar
        ค. Task pane
        ง. Worksheet
ข้อ 1. Slide Layout หรือ เค้าโครงสไลด์ หมายถึง
        ก.สร้างสไลด์แผ่นใหม่ขึ้นมาโดยตรง
        ข.การเรียกไฟล์เก่ามาแก้ไข
        ค.เป็นตัวกำหนดว่าภายในสไลด์จะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เช่น ข้อความ รูปภาพ หรือกราฟ
        ง.ช่องสำหรับพิมพ์คำถามที่ต้องการทราบเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
ข้อ 2. ไฟล์ภาพ ข้อใดไม่ใช่ไฟล์ที่สนับสนุน PowerPoint
        ก. .emf, .wmf, .bmp, .dib, .rle
        ข. .gif, .jpg, .png
        ค. .avi, .asf, .asx, .rmi, .wma, .wax, .wav
        ง. .mp3, flv, .net, .php
ข้อ 3. Automatically After หมายถึง
        ก.ให้เปลี่ยนเพลงอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด
        ข.ให้หยุดเล่นเพลงอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด
        ค.ให้เปลี่ยนสไลด์อัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด
        ง.ให้เพิ่มเสียงเพลงอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด
ข้อ 4. วิธีการกำหนดโครงร่างสีมีขั้นตอนวิธีการอย่างไร
        ก.View --> Toolbars --> Color Scheme
        ข.คลิกปุ่ม Design หรือคลิกบน Task Pane แล้วเลือก Color Scheme
        ค.Tools --> Option --> Color Scheme
        ง.Tools --> Customize --> Color Scheme
ข้อ 5. ประเภทของการนำเสนอ ประกอบด้วย กี่ประเภท
        ก.3 ประเภท
        ข.4 ประเภท
        ค.5 ประเภท
        ง.6 ประเภท
ข้อ 6. ต้นแบบของสไลด์นั้นซึ่งจะจัดการเรื่องพื้นหลัง รูปแบบ สีข้อความ เรียกว่าอะไร
        ก.Corporate
        ข. presentation
        ค.AutoContent Wizard
        ง.Template
ข้อ 7. โปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ PowerPoint เมื่อ copy ลงแผ่นซีดีแล้วโดยที่โปรแกรมนี้จะไม่สามารถแก้ไข เอกสาร PowerPoint ได้จะสามารถดูได้เพียงอย่างเดียว คือ
        ก.pptview.bmp
        ข.pptview.exe
        ค.pptview.jpg
        ง.pptview.avi
ข้อ 8. กำหนดเสียงประกอบ ในขณะที่เปลี่ยนสไลด์ หากคลิกเลือก Loop Until next sound หมายถึง
        ก. สั่งให้เล่นเสียงวนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีเสียงอื่นๆ
        ข. สั่งให้เล่นต่อในท่อนที่ได้หยุดไว้ครั้งสุดท้าย
        ค. สั่งให้เล่นตั้งแต่ต้นเพลง
        ง. สั่งให้หยุดเพลง เมื่อมีการเปลี่ยนแผ่นสไลด์
ข้อ 9. Title Bar หมายถึง
        ก.หน้าต่างที่จะบรรจุคำสั่งที่จำเป็นสำหรับงานที่ทำอยู่ในปัจจุ บัน
        ข.ปุ่มสัญลักษณ์เครื่องมือต่างๆ
        ค.คำสั่งเมนูในโปรแกรม
        ง.แถบแสดงชื่อโปรแกรม และชื่อไฟล์ที่กำลังทำงานอยู่
ข้อ 10. Corporate หมายถึง
        ก. การนำเสนอผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั่วไป
        ข. การให้แสดงเฉพาะแบบการนำเสนอที่เกี่ยวกับธุรกิจ
        ค. การให้แสดงเฉพาะแบบการนำเสนอที่เป็นการแสดงโครงการ
        ง. การให้แสดงเฉพาะการนำเสนอแบบทั่วไป
ข้อ 11. หากเราเห็นว่าลำดับการนำเสนอสไลด์นั้นไม่ต่อเนื่องกันเราสามารถ เคลื่อนย้ายสไลด์ให้อยู่ใน ตำแหน่งที่เหมาะสมได้โดยเลือกที่มุมมองใด
        ก. AutoShapes
        ข. Slide Show
        ค. Normal View
        ง. Slide Sorter
ข้อ 12. Outline Tab หมายถึง
        ก. เป็นปุ่มเพื่อไปแสดงเค้าโครงข้อความที่อยู่ในสไลด์
        ข.  เป็นส่วนที่ใช้กรอกข้อความเพื่ออธิบายหรือบรรยายเกี่ยวกับสไลด์ ที่กำลังทำงานอยู่
        ค. การนำเสนอผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั่วไป
        ง. การนำเสนอผ่านเว็บ
ข้อ 13. Date last updated ถ้าทำเครื่องหมายเครื่องหมายถูก ที่หัวข้อ หมายถึง
        ก.การให้ใส่วันที่ลงไปในสไลด์ทุกๆแผ่นโดยอัตโนมัติ
        ข.การให้ใส่วันที่ลงไปในสไลด์ตามที่ต้องการ
        ค.การให้ใส่วันที่ลงไปในสไลด์ทุกๆแผ่นหลังจากทำการ save
        ง. การให้ใส่วันที่ลงไปในสไลด์ทุกๆแผ่น
ข้อ 14. ขั้นตอนการใส่ Animation ให้กับตัวอักษรมีขั้นตอนอย่างไร ตามลำดับ
        ก.เลือกเมนู Slide Show --> Animation Schemes
        ข.เลือกเมนู Slide Show --> Animation Step by Step
        ค.เลือกเมนู Slide Show --> Animation Design
        ง.เลือกเมนู Slide Show --> Animation Thumbnail
ข้อ 15. Apply to Selected Slides หมายถึง
        ก. นำโครงร่างสีที่ได้เลือกไว้ไปใช้กับสไลด์ที่เลือกไว้เท่านั้น
        ข.นำโครงร่างสีที่ได้เลือกไปใช้ได้กับสไลด์ทุกสไลด์
        ค.นำโครงร่างสีไปใช้กับสไลด์หน้าแรกเท่านั้น
        ง.ไม่ใช้โครงร่างสี
ข้อ 16. การสร้างงานนำเสนอด้วย Wizard เป็นการสร้างงานนำเสนอที่รวดเร็วที่สุด เพราะเหตุใด
        ก.ได้กำหนดหัวข้อ ขนาดตัวอักษร เลือกสี และการจัดวางข้อความบนสไลด์ทุกแผ่นให้เรียบร้อยแล้ว
        ข.เราสามารถจัดการได้ด้วยตนเองตามที่เราชอบหรือสนใจ
        ค.มีเครื่องมือพิเศษในการช่วยเลือกตำแหน่งที่เราต้องการ
        ง.ไม่มีข้อใกถูก
ข้อ 17. หน้าต่างที่จะบรรจุคำสั่งที่จำเป็นสำหรับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบั น เรียกว่าอะไร
        ก.Title Bar
        ข. Menu Bar
        ค.Task pane
        ง.Ask a question Box
ข้อ 18. การเล่นเพลงใน PowerPoint คำว่า From last position หมายถึง
        ก.สั่งให้เล่นตั้งแต่ต้นเพลง
        ข.สั่งให้เล่นในท่อนสุดท้าย
        ค.สั่งให้เล่นต่อในท่อนที่ได้หยุดไว้ครั้งสุดท้าย
        ง.สั่งให้หยุดเพลง เมื่อมีการเปลี่ยนแผ่นสไลด์
ข้อ 19. การคลิกให้เครื่อหมายถูกหน้า Embedded True Type Fonts หมายถึง
        ก.เพื่อให้ Font ที่เราใช้มีขนาดเท่ากันหมดทุกตัวอักษร
        ข.เพื่อให้การฝัง Font ลงไปในแผ่น CD เผื่อในกรณีเครื่องที่เราไปแสดงนำเสนอ ไม่มี FONT ติดตั้งอยู่
        ค.เพิ่อให้เสามารถเปลี่ยน Font ได้ในแผ่น CD
        ง.ถูกทั้งข้อ ข และ ค
ข้อ 20. การระบุจำนวนแผ่นสไลด์ต่อหน้า หรือที่มีพื้นที่ว่างให้ผู้ฟังได้จกบันทึกได้ ทำได้โดย
        ก.File --> Print -->Properties
        ข.File --> Print -->Frame Slides
        ค.File --> Print --> Grayscale
        ง.File --> Print -->มองที่ Print What เลือกเป็น Print Handout
ข้อ 1. ชิปซีมอส มีหน้าที่ในการทำงานอย่างไร
        ก. เป็นชุดของชิปที่ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายข้อมูลบนเมนบอร์ ด
        ข. เป็นที่ติดตั้งซีพียูเข้ากับเมนบอร์ด
        ค. ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ที่ติดบนเมนบอร์ด
        ง. ทำหน้าที่เก็บเวลาของระบบและค่าต่าง ๆ ที่ bios ได้กำหนดไว้ เมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีไฟมาเลี้ยงจากแบตเตอร์รี่
ข้อ 2. ซอฟต์แวร์ หมายถึงอะไร
        ก. เป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการทำงาน
        ข. การประมวลผล การสรุปผล การทำรายงาน และการดำเนินการสื่อสารระหว่างกัน
        ค. หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
        ง. เป็นการระบบสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ
ข้อ 3. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อ่าน ข้อมูล จากแผ่นซีดีรอม และทำการแปลงสัญญาณข้อมูล แล้วส่งไปยังหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์ คืออะไร
        ก. RAM
        ข. CD-ROM
        ค. ROM
        ง. Hard disk
ข้อ 4. เครื่องอ่าน CD รุ่นใด อ่าน CD ธรรมดาได้อย่างเดียว
        ก. CD-RW
        ข. DVD Dual
        ค. CD-R
        ง. CD Combo
ข้อ 5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสั่งงานและป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเต อร์ คืออะไร
        ก. เมนบอร์ด
        ข. ซีพียู
        ค. ฟลอปปี้ไดรฟ์
        ง. คีย์บอร์ด และเมาส์
ข้อ 6. โปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานในการบู๊ตเข้าระบบคอมพิ วเตอร์ คืออะไร
        ก. จัมพ์เปอร์
        ข. ไบออส
        ค. ชิปซีมอส
        ง. ชิปเซต
ข้อ 7. ประเภทของบุคลากรในงานคอมพิวเตอร์ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
        ก. 1 ประเภท คือ ผู้ใช้งานทั่วไป
        ข. 2 ประเภท คือ ระดับผู้บริหาร ระดับผู้ปฏิบัติการ
        ค. 3 ประเภท คือ ระดับผู้บริหาร ระดับวิชาการ ระดับผู้ปฏิบัติการ
        ง. 4 ประเภท คือ ระดับผู้บริหาร ระดับวิชาการ ระดับผู้ปฏิบัติการ ผู้ใช้งานทั่วไป
ข้อ 8. ส่วนประกอบใดในเมนบอร์ดที่จำเป็นต้องมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในการ เก็บข้อมูล
        ก. ซีมอส
        ข. ไบออส
         ค. ชิปเซ็ต
        ง. หน่วยความจำ แคช
ข้อ 9. คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มีความเร็วในการประมวลผลที่สูง คือ คอมพิเตอร์ประเภทใด
        ก. Super Computer
        ข. Mainframe Computer
        ค. Mini Computer
        ง. Micro Computer
ข้อ 10. หน่วยที่ใช้วัดจอภาพ เรียกว่าอะไร
        ก. Pixel
        ข. port
        ค. slot
        ง. Dot Pitch
ข้อ 11. คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
        ก. 3 ประเภท Super Computer , Mainframe Computer , Mini Computer
        ข. 4 ประเภท Super Computer , Mainframe Computer , Mini Computer , Micro Computer
        ค. 5 ประเภท Super Computer , Mainframe Computer , Mini Computer , Micro Computer , desktop computer
        ง. 6 ประเภท Super Computer , Mainframe Computer , Mini Computer , Micro Computer , desktop computer , notebook computer
ข้อ 12. คำสั่งลัดที่อยู่บนคีย์บอร์ด ที่ใช้ในการปิดโปรแกรม คือปุ่มใด
        ก. ปุ่ม Backspace
        ข. ปุ่ม Spacebar
        ค. Alt+F4
        ง. Ctrl+Alt
ข้อ 13. คอมพิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือ แบบพกพา จัดอยู่ในคอมพิวเตอร์ประเภทใด
        ก. Super Computer
        ข. Mainframe Computer
        ค. Mini Computer
        ง. Micro Computer
ข้อ 14. สมองของคอมพิวเตอร์ คืออะไร
        ก. Handy Drive
        ข. CPU
        ค. Mouse
        ง. Keyboard
ข้อ 15. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลชั่วคราว คืออะไร
        ก. Floppy Drive
        ข. CPU
        ค. RAM
        ง. ROM
ข้อ 16. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ใช้เก็บข้อมูล
        ก. ฮาร์ดดิสก์ เทปไดร์ฟ
        ข. ฟลอปปีดิสก์
        ค. ซีดีรอมไดร์ฟ
        ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 17. Heat sink ทำหน้าที่อะไร
        ก. ระบายความร้อน
        ข. เก็บข้อมูลชั่วคราว
        ค. บู๊ตเข้าระบบคอมฯ
        ง. เป็นช่องทางการสื่อสาร
ข้อ 18. คอมพิวเตอร์มีลักษณะการทำงานเช่นไร
        ก. รับข้อมูลเข้า ประมวลผลขอมูล แสดงผลข้อมูล
        ข. ประมวลผลข้อมูล รับข้อมูลเข้า แสดงผลข้อมูล
        ค. รับข้อมูลเข้า ประมวลผลข้อมูล เก็บข้อมูล แสดงผลข้อมูล
        ง. รับข้อมูลเข้า เก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล
ข้อ 19. Power Supply มีหน้าที่อย่างไร
        ก. ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าบ้านมาเป็นไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องคอมฯ
        ข. พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลหลักของคอมฯ
        ค. การ์ดเสียง ทำหน้าที่ในการสร้างเสียง
        ง. ทำหน้าที่ในการอ่านและบันทึกข้อมูลในแผ่นดิสก์
ข้อ 20. เมนบอร์ด มีหน้าที่ในการทำอะไร
        ก. เป็นแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ จะติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่องค อมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน
        ข. ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล
        ค. ทำหน้าที่ในการอ่านและบันทึกข้อมูล
        ง. ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลชั่วคราว
1. อินเทอร์เน็ตไร้สาย เกี่ยวข้องกับชื่อใดมากที่สุด
ก.1394
ข.ATA
ค.Wi-Fi
ง.Fire Wire
จ.USB
ฉ.COM1
2. จาก http://actgroup.actcorner.ac.th ข้อใดมักหมายถึงชื่อ host
ก.ac
ข.actcorner.ac.th
ค.actgroup
ง.actcorner
จ.http
ฉ.ac.th
3. ข้อใดคือชื่อ e-mail
ก.tom@hotmail.com
ข.http://www.hotmail.com
ค.yahoo
ง.hotmail.com
จ.job@customs@thailand.com
ฉ.http://hotmail.com
4. Banner ขนาดมาตรฐานสำหรับทำป้ายโฆษณาในเว็บไซต์มี Resolution เท่าใด
ก.125 * 250
ข.1024 *768
ค.800 * 600
ง.60 * 60
จ.468 * 60
ฉ.640 * 480
5. google.com ให้บริการอะไร ที่เด่นชัดที่สุด
ก. ฟรีอีเมล
ข. อีคอมเมิร์ส
ค. สืบค้นเว็บไซต์
ง. ดาวน์โหลดข้อมูล
จ. อีเลินนิ่ง
6. e-book มักเป็นแฟ้มนามสกุลใด
ก. mdb
ข. doc
ค. xls
ง. gif
จ. pdf
ฉ. jpg
7. ภาษาใดทำงานฝั่ง Client
ก. asp
ข. php
ค. cobol
ง. perl
จ. html
ฉ. vb
8. คำสั่งบน DOS ที่ใช้ดู IP address เครื่องของตนเอง คือคำสั่งใด< name="c04" value="1" ="">ipconfig
ก. ipaddress
ข. netstat
ค. iplookup
ง. myip
จ. dir
9. บริการ MSN เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ใดที่สุด
ก. hunsa.com
ข. hotmail.com
ค. skye.com
ง. sanook.com
จ. yahoo.com
ฉ. actcorner.com
10. Bittorrent ให้บริการเรื่องใด เด่นชัดที่สุด
ก. บริการแชร์แฟ้มระหว่างเพื่อนถึงเพื่อน
ข. บริการอีเมล
ค. บริการสืบค้นเว็บไซต์
ง. ขายสินค้าออนไลน์
จ. ประมูลออนไลน์
ฉ. บริการเว็บบอร์ด
1. J2ME คือ ภาษาที่เกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุด
ก. เกม
ข. IPOD
ค. อีเมล
ง. www
จ. รับ-ส่งแฟ้ม
ฉ. มือถือ
2. FTP คือบริการเกี่ยวกับอะไร
ก. เกม
ข. เปิดเว็บไซต์
ค. รับ-ส่งแฟ้ม
ง. มือถือ
จ. อีเมล
ฉ. IPOD
3. Port ใดเป็นมาตรฐานสำหรับ http
ก. 445
ข. 22
ค. 80
ง. 53
จ. 21
ฉ. 3128
4. Blog มีลักษณะใกล้เคียงกับอะไรมากที่สุด
ก. e-Learning
ข. ICQ
ค. Webboard
ง. MSN
จ. Diary
ฉ. Router
5. Router มีหน้าที่ใด
ก. บริการอีเมล
ข. บอก IP เพื่อส่งชื่อโดเมนเนม
ค. ป้องกันการบุกรุก
ง. บริการรับส่งข้อมูล
จ. บอกเส้นทาง
ฉ. บริการ Online Game
6. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมักหมายถึงการเชื่อมต่อแบบใด
ก. MODEM
ข. Fire Wire
ค. ADSL
ง. WI-FI
จ. Google
7. Protocol อะไร ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
ก. TCP/IP
ข. FTP
ค. HTTP
ง. WWW
จ. ISP
ฉ. PING
8. แฟ้มภาพที่ไม่ถูกใช้ในการพัฒนาเว็บเพจ มีนามสกุลใด
ก. BMP
ข. JPG
ค. GIF
ง. PNG
จ. DOC
ฉ. XLS
9. Proxy มักเกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุด
ก. Online Game
ข. Recover
ค. Statistic
ง. Restore
จ. Cache
ฉ. DNS
10. RJ45 ใช้เชื่อมต่อกับอะไร
ก. ปลั๊กไฟ
ข. โทรศัพท์
ค. Scanner
ง. Printer
จ. Hub
ฉ. Speaker
1. ต้องมีอุปกรณ์ใด จึงจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันได้
ก.Hub
ข.CPU
ค.Monitor
ง.Keyboard
จ.Mouse
ฉ.Microphone
2. Ctrl+V ใน Microsoft Word คืออะไร
ก.Visible
ข.Copy
ค.Paste
ง.Virtual
จ.Delete
ฉ.Vector
3. แฟ้มนามสกุล MDB เป็นของโปรแกรมใด
ก.Excel
ข.Access
ค.Word
ง.PowerPoint
จ.Mail
ฉ.VB
4. การดั๊น้แฟ้มคืนจาก Recycle Bin ต้องเลือกอะไร
ก.Alt+Shift
ข.Page Up
ค.Insert
ง.Backup
จ.Del
ฉ.Restore
5. สมองของคอมพิวเตอร์ คืออะไร
ก.Keyboard
ข.CPU
ค.Disk
ง.Mouse
จ.Monitor
ฉ.HandyDrive
6. ปุ่ม Start อยู่บนส่วนใด
ก.Taskbar
ข.Help
ค.Desktop
ง.Icon
จ.Scroll Bar
ฉ.Title
7. Resolution ของจอภาพ VGA มีขนาดเท่าใด
ก.300*400
ข.1024*800
ค.640*480
ง.640*400
จ.800*1000
ฉ.1000*1024
8. เครื่อง Hang ต้องกดปุ่มใดต่อไปนี้
ก.Ctrl+Delete
ข.Ctrl+Break
ค.Ctrl+Alt+Delete
ง.Scroll Lock
จ.Delete
ฉ.Num Lock
9. นามสกุลใด เป็นของแฟ้มที่มีภาพ และเสียง
ก.wav
ข.gif
ค.avi
ง.mid
จ.mp3
ฉ.jpg
10. Diskette ทั่วไป ขนาด 3.5 นิ้ว เก็บข้อมูลได้เท่าใด
ก.1000 MB
ข.1000 KB
ค.1.44 MB
ง.1.44 KB
จ.256 MB
ฉ.128 MB
11. แผ่น CD-R ทั่วไป เก็บข้อมูลได้เท่าใด
ก. 47 MB
ข. 185 MB
ข. 700 MB
ค. 1.4 GB
ง. 4.7 GB
จ. 8.5 GB
1. ต้องการเปิดเว็บไซต์เช่น www.thaiall.com ควรใช้โปรแกรมใด
1. Paint
2. Explorer
3. Notepad
4. Photoshop
5.Authorware
6.Illustrator
2. ต้องการเข้า DOS ต้องพิมพ์คำสั่งใดใน Start, Run
1.command
2.os
3.go
4.dos
5.execute
6.msdos
3. ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ ต้องกดปุ่มใดบนแป้นพิมพ์
1.Caps Lock
2.Home
3.Num Lock
4.Scroll Lock
5.Pause
6.Break
4. ชื่อใด ไม่เป็นชื่อ Font
1.Panda
2.Symbol
3.Ms Sans Serif
4.AngsanaUPC
5.Arial
6.Cordia New
5. แฟ้มที่มีส่วนขยายเป็น PDF ต้องใช้โปรแกรมอะไรเปิด
1.Swish
2.Illustrator
3.Microsoft Word
4.Photoshop
5.Acrobat Reader
6.Page Document Flying
6. ต้องการเปลี่ยนภาพฉากหลังใน Windows ต้องเลือก Tab ชื่ออะไรใน Display Properties
1.Settings
2.Desktop
3.Screen Saver
4.Appearance
5.Themes
6.Help
7. จำนวนปุ่มบนแป้นพิมพ์ โดยทั่วไปมีกี่ปุ่ม
1.156
2.64
3.102
4.256
5.128
6.356
8. Screen resolution ขนาดเท่าใด ไม่มีจริง
1.640 * 480
2.720 * 512
3.1152 * 864
4.800 * 600
5.1024 * 768
6.1280 * 960
9. ปุ่มกากบาท ที่มุมบนขวาใน Windows หมายถึงอะไร
1.Close
2.Minimize
3.Maximize
4.Save
5.Open
6.Print
10. ใช้ Mouse กด Right Click บน Desktop จะไม่พบตัวเลือกใด
1.Refresh
2.New
3.Properties
4.Paste
5.Arrange Icons By
6.Minimize
1. อุปกรณ์ใดใช้แปลงภาพถ่ายบนกระดาษเป็นแฟ้มข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
1.Printer
2.Scanner
3.Tablet
4.Digital Camera
5.PDA
2. โปรแกรมใดใช้วาดภาพแบบ Vector ดีที่สุด
1.Dream Weaver
2.Microsoft Word
3.Adobe Photoshop
4.Paint
5.Adobe Illustrator
3. PDA คืออุปกรณ์แบบใด
1.Mini Computer
2.Notebook
3.Desktop
4.Mainframe Computer
5.Pocket PC
4. เครื่องอ่าน CD รุ่นได้ อ่าน CD ธรรมดาได้อย่างเดียว
1.CD-RW
2.DVD Dual
3.CD-Rom
4.CD Combo
5.DVD-RW
5. อุปกรณ์ใดสื่อสารกันด้วยแสง
1.Fire Wire
2.Wi-Fi
3.Infrared
4.Bluetooth
5.IEEE 1394
6. PowerSupply มีลักษณะใด เด่นชัดที่สุด
1.เป็นเครื่องขยายเสียง
2.มีพัดลมในตัว
3.มีแสงสีแดง 2 หลอด
4.ทำหน้าที่อ่านพลังงานของเครื่อง
5.มีสายไฟ 4 เส้นเชื่อมต่ออยู่
7. ปุ่มใดใน Internet Explorer หมายถึง Full Screen
1.F3
2.F9
3.F1
4.F11
5.F2
6.F10
8. Keyboard ในปัจจุบัน มักใช้ภาษาไทยแบบใด
1.Sans Serif
2.Arial
3.Kedmanee
4.Cordia
5.Pattachote
6.Windows 874
9. Disk Drive ในปัจจุบันมักรองรับ Disk ขนาดเท่าใด
1.3 นิ้ว
2.5.25 นิ้ว
3.5 นิ้ว
4.3.5 นิ้ว
5.1.44 นิ้ว
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
ถาม/ตอบ
1+1=? [คำตอบคือ : สอง] คำตอบคือ:สอง
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้